header4

Iraanse film kent lange traditie

Iraanse film kent lange traditie

Dr. Asghar Seyed-Gohrab, werkzaam bij het Leiden Institute for Area Studies en vice-voorzitter van De Jonge Akademie van KNAW, koos samen met buitenpromovendus filosofie Omid Toufighian de films voor de reeks uit. ‘Waarom Iraanse filmavonden?' Seyed legt uit. ‘Iran heeft een interessante filmgeschiedenis. Die is oud en gaat terug naar het begin van de vorige eeuw. Gezien het feit dat de eerste primitieve vorm van film ooit stamt uit 1888, was Iran er dus al snel bij. In de eerste decennia van de twintigste eeuw werd in Iran een aantal mooie films gemaakt, maar de Iraanse filmindustrie kwam echt tot bloei in de jaren ‘60 en '70. Tijdens deze twee decennia werden diverse thema's behandeld: het moderniseringsprogramma van de Sjah en de effecten daarvan op de stad en het platteland, nationalisme en de introductie van de westerse cultuur. Een ander thema is de Iraanse identiteit met nadruk op de glorieuze preïslamitische tijd waarin het Perzische Rijk zegevierde.' 

Read more